Španie Pole - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Španie Pole - ev. kostol

evanjelický kostol v Špaňom Poli

Evanjelický kostol v Špaňom Poli
(okres Rimavská Sobota)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce.

História a stavebný vývoj:
Klasicistický kostol, postavený medzi rokmi 1805 – 1810. Obnovy sa konali v rokoch 1889 (aj výmena krytiny) a v roku 1931, o čom svedčí aj zápis na tabuľke na fasáde kostola.
Drevená empora na vyrezávaných stĺpoch z čias stavby kostola. Oltár a organ v miešanom neorokokovo-klasicistickom slohu zo začiatku 20.storočia. Organová skriňa novobaroková z 1. pol. 20.stor.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys objektu v archíve PÚ SR pod signatúrou V-1999 (Pagáčová, 1960)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku

Médiá:
WEB:
región Gemer-Malohont - Španie Pole

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia