Vznik občianskeho združenia Ohrozené Kostoly | www.ohrozenekostoly.sk

Vznik občianskeho združenia Ohrozené Kostoly

logo o.z. Ohrozené Kostoly

Vážení priaznivci našej činnosti :)
koncom roka 2012 sme dali našim aktivitám právny rámec – založili sme občianske združenie Ohrozené Kostoly.

Prečo občianske združenie?
Tento krok sme podnikli najmä kvôli možnosti viac prehovoriť a zasiahnuť do diania tam, kde je to potrebné. Ako občianske združenie môžeme zastrešiť niektoré aktivity, ktoré sme doteraz vykonávali iba sprostredkovane, resp. ktoré sme ako jednotlivci vykonávať nemohli.
Tiež sa nám tým otvorila možnosť oficiálne získavať financie pre jednotlivé projekty.

Formy podpory.
Keďže sme len nedávno založeným združením, nemôžeme byť zatiaľ poberateľmi 2% z daní (ak však tento systém nebude zrušený, do budúcna o ňom s určitosťou uvažujeme).
Nateraz však môžeme prijímať sponzorské dary - finančné prostriedky cez náš účet. Ak by ste mali záujem takýmto spôsobom podporiť niektorý z kostolov alebo našu činnosť, budeme len radi. Číslo účtu a bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

Po dohode (logistika) veľmi radi privítame aj akékoľvek materiálne sponzorské dary pre kostoly – momentálne najžiadanejšou komoditou sú rôzne formy zastrešenia, či už trvalého alebo aspoň dočasného charakteru (pre Zacharovce máme prisľúbený materiál na dočasné prestrešenie priamo od výrobcu; časť prác bude zrealizovaná aj za prostriedky z 2%, ktoré pre kostol v Zacharovciach zbieralo o.z. Restau.Art - budeme Vás informovať).
Pokiaľ by ste mali záujem vypomáhať pri drobných prácach – údržba kostolov, čistenie odkvapov, terénne úpravy (kde to dovoľuje archeológia), zabezpečenie stavebných otvorov, opravy zasklenia, čistenie od náletových drevín, čistenie okolia atď., dajte nám vedieť. V prípade záujmu niečo radi zorganizujeme :)