2% | www.ohrozenekostoly.sk

2%

Tento rok môžete opäť podporiť našu činnosť prostredníctvom 2% z daní.
Za každý príspevok vopred ďakujeme!

Fyzická osoba - zamestnanec:
1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov: "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2015" vo formáte PDF alebo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2015" vo formáte .doc
Je potrebné vykonať do 15.2.2016
2. Vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní 2% pre o.z. Ohrozené Kostoly" vo formáte PDF.
Zašlite na príslušný daňový úrad do 30.04.2016

Fyzická /Právnická osoba:
V daňovom priznaní v časti “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona “ uvediete údaje prijímateľa:
Obchodné meno (Názov): Ohrozené Kostoly
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42266475
Sídlo: 90031 Stupava, Marcheggská 82
Zašlite na príslušný daňový úrad do 31.03.2016

Postup na darovanie 2% na stránke rozhodni.sk
Údaje o.z. Ohrozené Kostoly na stránke rozhodni.sk

Prostriedky získané z 2% z daní slúžia najmä na priamu podporu rozbehnutých projektov záchrany ohrozených, zväčša nevyužívaných kostolov, ktoré by inak už neexistovali - ako nám ukazujú skúsenosti posledných rokov.
Doteraz boli prostriedky z 2% použité na nasledovné práce:
v roku 2014 sa podarilo podporiť nasledovné činnosti:
- spolufinancovanie dendrologického výskumu drevených konštrukcií kostola v Zacharovciach, vďaka ktorému bolo možné určiť stupeň poškodenia dreva a naplánovať postup opravy krovu (v súčasnosti má už kostol opravený krov a novú krytinu)
- spolufinancovanie prvej etapy záchranných prác v Rybníku – v roku 2014 sa realizovali záchranné práce: stabilizácia výmalieb na južnej fasáde, oprava výpadkov strešnej krytiny
- financovanie nákladov na prípravu žiadosti o dotácie pre kostol v Sirku

v roku 2015 bolo prostriedkov z 2% menej, z týchto financií bolo vykonané:
- podrobné profesionálne fotogrametrické zameranie odkrytých fresiek južnej fasády kostola v Rybníku (okres Revúca), ktoré umožní ich zachovanie a súčasne prezentáciu pre budúce generácie a môže slúžiť ako predloha pre naplánovanie ich reštaurovania (práce vykonal Ing. Marián Marčiš)

Rozsah podporených činností v roku 2016 závisí od množstva financií, ktoré sa nám podarí získať. Podľa aktuálnej potreby budú prostriedky použité na podporu nasledovných rozbehnutých projektov:
- pokračovanie záchrany kostola v Zacharovciach
- pokračovanie záchrany kostola v Rybníku
- pokračovanie záchrany kostola v Sirku
- záchrana kostola v Zemianskych Kostoľanoch – Dolných Lelovciach
- rozbiehanie záchrany ďalších ohrozených kostolov a kaplniek

Vaše 2% nám pomáhajú, aby sme mohli pokračovať v práci na záchrane opúšťaných kostolov.

2%