Možnosti financovania | www.ohrozenekostoly.sk

Možnosti financovania

Sponzorstvo
V prípade záujmu o priame sponzorstvo konkrétnych projektov/kostolov, prípadne činnosti združenia, môžete finančné prostriedky priamo poukázať na účet združenia.
Pri prevode je potrebné do informácie pre prijímateľa zadať špecifikáciu, resp. prednostné určenie Vášho príspevku (napr. "Zacharovce" alebo konkrétnejšie "strecha pre Rybník" a pod.). V prípade, že sa na daný účel nenazbiera v danom zúčtovacom období relevantný obnos, bude sa ku koncoročnej uzávierke na našej stránke konať hlasovanie o použití takto získaných prostriedkov.

o.z. Ohrozené Kostoly
Marcheggská 82
900 31 Stupava

Banka: VÚB a.s.
číslo účtu: 3088347853/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0030 8834 7853
BIC: SUBASKBX
IČO: 422 664 75
DIČ:202 36 56 217

Iné možnosti financovania - PRIPRAVUJEME