O nás | www.ohrozenekostoly.sk

O nás

Informácie o stránke, podnetoch na jej vznik, cieľoch, prevádzke a autoroch.

Ciele projektu
Projekt OhrozeneKostoly.sk má za cieľ zmapovať ohrozené a potenciálne ohrozené kostoly a veľké kaplnky (upresnenie v časti "Terminológia") všetkých denominácií kresťanských cirkví na Slovensku a vytvoriť ich interaktívnu databázu. Takto vzniknutý zoznam by mal upozorniť na existenciu uvedeného problému a upozorniť tak kompetentných na nevyhovujúci alebo zhoršujúci sa stavebnotechnický stav konkrétnych sakrálnych stavieb, čo by malo iniciovať záujem o ich záchranu. Takisto je to priestor na podnietenie vzniku a koordináciu lokálnych združení, starajúcich sa o takto zasiahnuté pamiatky, resp. na získavanie sponzorov.

Jedným z cieľov je aj zvýšenie povedomia o hodnotách historickej architektúry a vysvetlenie princípov starostlivosti o ňu s dôrazom na nízke náklady a vysokú efektivitu – pripravili sme pre Vás zatiaľ manuál základnej starostlivosti o sakrálne stavby, ktorý je ale použiteľný (s malými odchýlkami spôsobenými špecifikami sakrálnych stavieb) aj na iné historické stavby.

Aktuálna fáza projektu:
Objekty z nášho zoznamu budú postupne pridávané do databázy - v prvej fáze len ako súhrn základných informácií o objekte a jeho umiestnení. Táto fáza by mala slúžiť na odprezentovanie súčasného stavu bádania a získanie spätnej väzby - pre prípadné korekcie zoznamu a pre získanie bližších informácií o objektoch v zozname; prípadne informácií o objektoch, ktoré v zozname zatiaľ nie sú, ale podľa Vašich informácií by mali byť.
Pokiaľ teda máte informáciu o využívaní objektov uvedených v zozname, resp. máte informácie o kostoloch s nízkou alebo klesajúcou mierou využívania, prípadne opustených alebo chátrajúcich kostoloch a kaplnkách vo Vašom blízkom (ale aj vzdialenejšom) okolí, ktoré sa dajú označiť ako ohrozené a na našom zozname nie sú, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu: ohrozenekostoly@ohrozenekostoly.sk. Dostupnosť takýchto informácií je slabá, Vaša pomoc bude teda veľmi vítaná.
Takisto ak máte upresňujúce informácie, fotografie, aktuality, informácie o pripravovaných aktivitách a pod., budeme Vám vďační za ich zaslanie.

Projekt OhrozeneKostoly.sk

Kontakt