Občianske združenie Ohrozené Kostoly | www.ohrozenekostoly.sk

Občianske združenie Ohrozené Kostoly

Občianske združenie Ohrozené Kostoly je dobrovoľné, nezávislé občianske združenie, zameriavajúce sa na výskum, propagáciu, záchranu, obnovu a starostlivosť v oblasti historických pamiatok na území Slovenskej republiky v zmysle platných právnych noriem, najmä však sakrálnych stavieb a ich príslušenstva v ohrození.

Našimi hlavnými cieľmi sú:
- pomáhať lokálnym združeniam, iniciatívam a jednotlivcom v ich práci pre ohrozené sakrálne objekty
- poskytovať odbornú výpomoc, aj v súvislosti s rokovaniami so samosprávami, cirkvami, úradmi, sponzormi…
- vykonávať výskum v oblasti klesajúcej miery využívania historických sakrálnych objektov
- dokumentovať a skúmať ohrozené historické sakrálne objekty; hľadať pre ne vhodné rozširujúce využitia v súlade s ich pôvodným určením; vypracúvať architektonické štúdie a projekty obnovy a využitia; vykonávať údržbu, resp. poskytovať odborné poradenstvo v tejto oblasti; obnova ohrozených objektov
- ochrana a údržba hnuteľného fondu a archívov
- odborná pomoc s hľadaním vhodných schém financovania, dotácií a pomoc s vypracúvaním žiadostí
- hľadanie sponzorov pre obnovu a údržbu sakránych objektov v ohrození

Kontaktné údaje:
o.z. Ohrozené Kostoly
Marcheggská 82
900 31 Stupava

Banka: VÚB a.s.
číslo účtu: 3088347853/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0030 8834 7853
BIC: SUBASKBX
IČO: 422 664 75
DIČ:202 36 56 217

V prípade Vášho záujmu o sponzorstvo si môžete bližšie informácie prečítať na tejto stránke.

e-mail: ohrozenekostoly@ohrozenekostoly.sk

Združenie bolo zaregistrované dňa 7.decembra 2012 Ministerstvom vnútra SR.