Užitočné odkazy | www.ohrozenekostoly.sk

Užitočné odkazy

Skupina OhrozeneKostoly.sk na FaceBooku

Pamiatkový úrad:
Pamiatkový úrad SR
PÚ SR - adresár pracovísk
PÚ SR - vyhľadávanie v digit.archívnych dokumentoch (len digitalizované archívy)
PÚ SR - evidencia archívnych dokumentov (všetky archívne dokumenty)
PÚ SR - vyhľadávanie v registri NKP
Repozitár PÚ SR - archív diapozitívov

Kresťanské cirkvi v SR:
Ekumenická rada cirkví na Slovensku
Katolícka cirkev na Slovensku
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Pravoslávna cirkev na Slovensku
Cirkev Československá husitská
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
- Slovenský Reformovaný Kresťanský Zbor v Košiciach + pôvodná stránka zboru

DoKostola.sk - Informácie o bohoslužbách, kostoloch a farnostiach katolíckej cirkvi

Stránky o pamiatkach:
www.apsida.sk - portál o stredovekých kostoloch a kostolíkoch
www.obnova.sk - portál venovaný pamiatkam, remeslám a zbierkam
Historické krovy - stránka venovaná systematickému výskumu historických krovov v SR
Register tehliarskych značiek - LATERARIUS - spoločnosť pre výskum histórie tehliarstva

- zahraničné:
Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice - dlhú dobu pôsobiaci český portál o zničených a ohrozených kostoloch
kostelyazvonice.wz.cz - Společnost pro výzkum dřevěných kostelů a zvonic
www.romarch.cz - Česká románská architektura
Databáza kostolov v Rumunsku

Architekti:

Iné:
Google ortofotomapa SR
Freemap.sk - automapy, turistické mapy s vrstevnicami, cyklomapy - všetky s možnosťou zapnutia množstva vrstiev a bodov záujmu (pamiatky, ubytovanie, geocaching, služby atď.)
mapy.atlas.sk - mapa Slovenska + podrobná ortofoto mapa od EUROSENSE GEODIS Slovakia (zobrazenie sa prepína v pravom hornom rohu mapy, vrstvy sa prepínajú v pravom dolnom rohu mapy)
mapa.zoznam.sk - mapa Slovenska aj s vrstvou turist. máp s vyznačením kaplniek a kostolov
Old Maps Online - historické mapovania
2. vojenské mapovanie Uhorska - celé Rakúsko-Uhorsko
3. vojenské mapovanie Rakúsko-Uhorska
Historické mapovania Slovenska na Mapovom portáli Enviroportálu (často nefunkčné)
Obce slovenských žúp - zoznam obcí SR podľa historického členenia
www.tic.sk - Slovensko na internete