Šivetice - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Šivetice - ev. kostol

kostol v Šiveticiach

Evanjelický kostol v Šiveticiach
(okres Revúca)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
centrum obce

História a stavebný vývoj:
Tolerančný klasicistický kostol bol postavený v roku 1785 na pôdoryse gréckeho kríža. V roku 1831 k nemu bola pristavaná veža.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku 3; kol. autorov; Obzor, Bratislava 1969
2. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Médiá:

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia