Žiar nad Hronom - Horné Opatovce | www.ohrozenekostoly.sk

Žiar nad Hronom - Horné Opatovce

kostol svätého Vavrinca v Žiari nad Hronom - Horných Opatovciach

Kostol svätého Vavrinca v Žiari nad Hronom - Horných Opatovciach
(okres Žiar nad Hronom)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
mimo sídla – na území zrušenej obce Horné Opatovce (obec vysťahovaná v roku 1953 kvôli výstavbe hlinikárne, asanovaná v roku 1969 po ekologickej havárii); pôvodne na miernej vyvýšenine, v súčasnosti v obklopení skládkou odpadu

História a stavebný vývoj:
Na mieste súčasného kostola stál pôvodne gotický kostol, pravdepodobne z 15. storočia s priľahlým cintorínom. (Je možné, že tu stál benediktínsky kostol už od 13.storočia.)
Z dôvodu nedostatočnej kapacity bol kostol začiatkom 20. storočia asanovaný a v rokoch 1910-1911 bol postavený nový monumentálne pôsobiaci kostol podľa návrhu architekta S. Zachara s prvkami neogotického a neorománskeho slohu. Pôdorys kostola je v tvare kríža, dľžka lode je 24m, šírka 8,55m a výška lode 12m. Chór stojí na stĺpoch s napodobeninami korintských hlavíc. Okenné otvory boli zasklené farebnými vitrážami. Stavba spočíva na vysokom kamennom sokli a je spevnená opornými múrmi.
Kostol bol vymaľovaný v roku 1913 maliarom M. Bátorim. Po rekvirácii zvonov v 1. svetovej vojne sa kúpili 3 nové zvony.
Veža kostola je pôvodná z roku 1717 (podľa niektorých zdrojov 1777).
Po asanácii obce (v súvislosti s ekologickou haváriou v r. 1969) a jej pričlenením k mestu Žiar nad Hronom začal kostol postupne chátrať. Časť zariadenia bola pridelená do rôznych farnosti – Hriňová, Ladomerská Vieska, Veľké Ludince, Žiar nad Hronom, Sásová, Bukovina, Kolačno, Partizánske, Stará Kremnička. Najtragickejšie zapôsobili vlámania vandalov, ktorí bezohľadne ničili a kradli (i 2 zvony). Posledný krát sa na veži zvonilo 1.1. 1993 pri vyhlásení Slovenskej republiky.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Horné Opatovce – občianske združenie
OZ Horné Opatovce – 2%

Zdroje informácií:
1. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009
2. Horné Opatovce – kostol sv. Vavrinca

Médiá:
Horné Opatovce nie sú na mape
SOS hornoopatovského kostola - na konci stránky
Horné Opatovce
panoramatická fotografia kostola

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Štítky: 
Galéria: 
vitráže sú častým cieľom vandalov
pôvodná veža kostola
zakončenie veže by potrebovalo opravu
autor fotografie: Barbora Vachová
okolitá skládka spôsobila zvýšenie spodnej vody, následkom čoho v zime 2011/2012 mráz potrhal podlahy
stav podláh po zime 2011/2012
autor fotografie: Barbora Vachová
autor fotografie: Barbora Vachová
schodisko do veže
zamurovaný okenný otvor vo veži
klenba nad krížením kostola
interiér veže
interiér veže
poškodenie hrebeňa strechy na krížení lode
model zaniknutej obce umiestnený pod prístreškom v blízkosti kostola

Lokalizácia