Žiar nad Hronom - Kupča | www.ohrozenekostoly.sk

Žiar nad Hronom - Kupča

kostol v Kupči

Kostol sv. Štefana v Žiari nad Hronom – Kupči
(okres Žiar nad Hronom)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
mimo obce v areáli zaniknutého majera, uprostred polí

História a stavebný vývoj:
V roku 1863 dal kostolík pre svojich veriacich vybudovať banskobystrický biskup Štefan Moyses. Kostolík bol vybudovaný neďaleko Žiaru nad Hronom na cirkevnom majeri Kupča. Zasvätený bol Sv. Štefanovi. V spomínanom období pracovalo a žilo na tomto majeri okolo 80 obyvateľov zaoberajúcich sa najmä poľnohospodárskymi prácami, ale pracovala tu aj tehelňa, kameňolom, bitúnok s následným spracovávaním mäsa.
Po zmene politického systému v roku 1948 bol majer na Kupči cirkvi odobratý a postupne začalo na jeho pôde hospodáriť miestne JRD /Jednotné roľnícke družstvo/. V tomto období tu žili ľudia a udržiavaný bol aj kostolík.
Po ďalšej politickej zmene v roku 1989 ľudia z majera Kupča postupne odišli a vandali začali likvidovať aj kostolík, najskôr boli ukradnuté zvony, postupne vandali rozbíjali murivo a nakoniec na predaj išli aj orechové aleje, ako v tom období cenené orechové drevo. Z kostolíka zostala zrúcanina, v určitom období aj s tabuľkou „Kultúrna pamiatka“.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pracovné zameranie objektu (autori: ing.arch. Róbert Erdélyi, Ing.arch. Barbora Vachová)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Moysesov kostolík na majeri Kupča neďaleko Žiaru nad Hronom
2. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009

Médiá:

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia