Banská Belá - kaplnka sv. Jána Nepomuckého | www.ohrozenekostoly.sk

Banská Belá - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej
(okres Banská Štiavnica)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na námestí obce v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty v pravouhlej zákrute. Vstup je priamo na okraji cesty v strede ohybu zákruty, niveleta terénu bola v okolí kaplnky dramaticky navýšená kvôli stavbe cesty, kaplnka sa teda teraz nachádza hlboko pod jej súčasnou úrovňou.

História a stavebný vývoj:
Kaplnka bola postavená v roku 1756 za účinkovania farára Štefana Stokkera, pričinením Andreja Hertingera, senátora a banského majstra v Banskej Belej.
V roku 1938 bola vykonaná generálna oprava kaplnky.
Zvon vo vežičke je z roku 1939, kedy ho darovala miestna farníčka Mária Longauerová. Pôvodný zvon bol zrekvirovaný počas I. svetovej vojny.
Posledná generálna oprava kaplnky bola v roku 1988.
Kaplnka mala pôvodne na oknách bohato zdobené rokokové mreže, ktoré už v súčasnosti neexistujú.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Banská Štiavnica a okolie – sprievodca po pamiatkach; Vozár, Jozef – Gindl, Jozef; Stredoslovenské vydavateľstvo, Banská Bystrica 1968
2. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého.
3. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009
4. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Médiá:
Vzácnu kaplnku môže zachrániť iba netradičné sťahovanie

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia