Bušovce - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Bušovce - ev. kostol

evanjelický kostol v Bušovciach

Evanjelický kostol v Bušovciach
(okres Kežmarok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce.

História a stavebný vývoj:
Väčšina prameňov tvrdí, že kostol bol postavený v roku 1818, informačná tabuľka umiestnená pri vstupe do kostola upresňuje informáciu – v roku 1818 bol postavený pôvodný drevený kostol, ktorý stál na inom mieste a zhorel 2. júla 1877 pri veľkom požiari, ktorému padla za obeť takmer celá obec (okrem 3 domov).
Základný kameň terajšieho kostola bol položený dňa 2. mája 1879 a vysvätený bol na 2. veľkonočnú slávnosť 18. apríla 1881.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-2071 (Križan, 1956)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Informačná tabuľka pri vstupe do kostola

Médiá:
WEB:
Bušovce – stránka obce

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia