Huncovce - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Huncovce - ev. kostol

Huncovce - evanjelický kostol [máj 2012]

Evanjelický kostol v Huncovciach
(okres Kežmarok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce na námestí (severovýchodne od románskeho rím.-kat. kostola sv. Kríža).

História a stavebný vývoj:
Evanjelický kostol, postavený v polovici 19. storočia. Základný kameň bol položený 15.júna 1851 a posviacka kostola sa konala 16. januára 1853. („Súpis pamiatok na Slovensku“ datuje výstavbu kostola do roku 1859) V interiéri má sekundárne umiestnenú kamennú náhrobnú dosku z roku 1651.
Oltárny obraz namaľoval Jozef Czauczik z Levoče, kazateľnicu zhotovil stolársky majster Johann Kotsch z Veľkej Lomnice. Organ pochádza z dielne Andrása Cimmera.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-2077 (Križan, 1956)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1.Súpis pamiatok na Slovensku
2. ECAV Kežmarok

Médiá:
WEB:

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia