Kameňany - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Kameňany - ev. kostol

evanjelický kostol v Kameňanoch (marec 2011)

Evanjelický kostol v Kameňanoch
(okres Revúca)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce na miernej vyvýšenine v ohradenom areáli.

História a stavebný vývoj:
Evanjelický kostol, pôvodne románsky, postavený pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia, upravovaný v rokoch 1716, 1785, 1899 a 1921.
O jeho začiatkoch zatiaľ nie sú presnejšie informácie, existuje viacero alternatív – mohlo ísť pôvodne o veľkú rotundu (tomu nasvedčuje tvar svätyne a mohutné románske štrbinové okno v nej), ku ktorej neskôr pristavali rovnako monumentálne pôsobiacu loď. Existencia ranogotických okien v obvodovom murive lode v podstrešnom priestore svedčí takisto o starom pôvode samotnej lode.
Kostol patrí protestantom od roku 1594. Na južnej strane bola pravdepodobne v roku 1603 pred ranogotickým vstupným portálom postavená veža s drevenou arkádovou nadstavbou. V tomto roku bol v kostole nahradený rovný trámový strop valenou klenbou s lunetami.
K roku 1688 je doložené patrocínium sv. Ladislava.
Kostol bol v roku 1785 vybavený maľovanými emporami. V kostole sa nachádza oltár s ústredným obrazom od J. Czauczika z roku 1840. Kazateľnica je taktiež z prvej polovice 19. storočia. Organ je klasicistický, z konca 18. storočia, z dielne F.E. Petznika z Tisovca.
Juhovýchodne od kostola stojí samostatná zvonica zo začiatku 19. storočia, typu gemerských murovaných zvoníc.
V priestore podstrešia nad súčasnou klenbou sa nachádzajú monumentálne stredoveké nástenné maľby vysokej kvality, rovnako aj v interiéri kostola (v ostatných rokoch prebieha ich výskum, ktorý realizuje Mgr. art. Peter Koreň). Fresky svätcov majú plastické stvárnenie svätožiar (podobne ako v kostole v Sazdiciach).

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- nákres,pohľad,starý krov,návrh krovu v archíve PÚ SR pod signatúrou A-1279 (tesár Furajter, 1921)
- základný výskum (Mencl, 1930)
- výskum nástenných malieb v archíve PÚ SR pod signatúrou R-451 (1952/70.roky ?)
- zameranie kostola pre potreby projektu statiky (2011)
- reštaurátorský výskum (Koreň; 2011, 2012)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
- pôvodne iniciatíva na záchranu organu, z ktorej vzišla potreba na výmenu strešnej krytiny a sanáciu statických porúch. V tejto súvislosti prebieha aj reštaurátorský výskum kostola pod vedením Mgr.art. Petra Koreňa . viac informácií tu: Kameňany - postupná obnova kostola

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
3. Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989
4. Judák, Viliam - Poláčik, Štefan: Katalóg patrocínií na Slovensku; RCBF UK, Bratislava 2009

Médiá:
WEB:
Kameňany – apsida.sk
ECAV – Gemerský seniorát - Kameňany
Youtube.com - Obec KAMEŇANY a jej historické pamiatky.wmv

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(marec 2011)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
(január 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, sep. 2011)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, sep. 2011)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, sep. 2011)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
reštaurátorský výskum (autor: Mgr.art. Peter Koreň, nov. 2012)
stav strechy veže po víchrici (18.marec 2013)
stav strechy veže po víchrici (18.marec 2013)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
stav reštaur. výskumu sept. 2013 (autor výskumu: Mgr.art. Peter Koreň)
výmaľba nad klenbami sept. 2013
výmaľba nad klenbami sept. 2013
výmaľba nad klenbami sept. 2013
výmaľba nad klenbami sept. 2013
výmaľba nad klenbami sept. 2013
výmaľba nad klenbami sept. 2013

Lokalizácia