Levkuška - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Levkuška - ev. kostol

evanjelický kostol v Levkuške

Evanjelický kostol v Levkuške
(okres Revúca)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na návrší nad centrom obce pri cintoríne.

História a stavebný vývoj:
Kostol bol postavený v roku 1804 na mieste staršieho kostola z roku 1739 (Súpis pamiatok na Slovensku). Nápis s vročením na veži však odkazuje k 10. mesiacu (?) roku 1789 (?) - Anno A789 Die Decemons. Veža je predstavaná pred objektom kostola.
Oltár je z 1. tretiny 19. storočia.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-2982 (Hraško, 1960)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku

Médiá:
WEB:
obec Levkuška

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia