Liptovská Osada - husit. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Liptovská Osada - husit. kostol

kostol v Liptovskej Osade

Kostol Cirkvi československej husitskej v Liptovskej Osade
(okres Ružomberok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
centrum

História a stavebný vývoj:
Kostol postavený v roku 1930 podľa plánov českého architekta Auxta.
Pred rokom 1989 bolo v kostole plánované vytvorenie skladu. Z tohto dôvodu bola strhnutá jedinečná drevená gotizujúca klenba.
Kostol je v súčasnosti jediným stojacim kostolom CČSH na Slovensku.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôvodná výkresová dokumentácia;

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
- na Fakulte architektúry STU boli vypracované dve študentské štúdie obnovy a možného využitia kostola

Zdroje informácií:
1. Cirkev Československá husitská na Slovensku
2. Vlastivedný slovník

Médiá:
Liptovská Osada: Jedinečný husitský kostol desiatky rokov chátra
obec Liptovská Osada

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia