Lomnička - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Lomnička - ev. kostol

SZ pohľad na kostol so vzrastlou vegetáciou na odkrytých klenbách

Evanjelický kostol v Lomničke
(okres Stará Ľubovňa)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
centrum obce

História a stavebný vývoj:
Tolerančný kostol bol slávnostne vysvätený za účasti farára – seniora J. K. Kriebela 4. septembra 1785.
V roku 1831 chrám zachvátil veľký požiar, ktorý zničil celý mobiliár. V roku 1883 – 84 bola ku tolerančnému chrámu pristavená veža.
Tesne pred druhou svetovou vojnou sa farnosť pripravovala na generálnu opravu chrámu. Bol nakúpený materiál, ale kvôli vojne sa od zámeru ustúpilo.
Postupom času sa už o kostol nik nestaral, inventár bol postupne rozkradnutý a kostol bol ponechaný svojmu osudu.
V časoch tzv. normalizácie, zrejme pod tlakom režimu, prijal Tatranský seniorát evanjelickej cirkvi uznesenie, aby sa kostol asanoval. Z rôznych dôvodov napokon k asanácii nedošlo. Farnosť Slovenská Ves, pod ktorú tento kostol patril, predala zvony. Väčší bol predaný do Sveržova a menší do Košíc.
Chrám v Lomničke je úzko spojený s veľkou slovenskou poetkou Teréziou Vansovou.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- zameranie kostola (autori: Ing.arch. Róbert Erdélyi, Ing.arch.Barbora Vachová, Ing. Vladimír Kohút - január 2012)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Lomnička - záchrana ev.kostola

Zdroje informácií:
1. www.ecav.sk - Jubileum zničeného chrámu v Lomničke
2. Vlastivedný slovník

Médiá:
Je toto najškaredšia dedina na Slovensku?
Lomnička
Šikmá veža v Lomničke ohrozuje deti
Kostol už nemá vežu - našťastie

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
diaľkový pohľad od rk. fary
pohľad od rk. fary - detail
pohľad z ulice
diaľkový pohľad od rk. kostola
východné priečelie so zamurovaným vstupom
pohľad na kostol z dvora školy
pohľad na kostol od vstupu do školy
detail ukončenia veže
južný pohľad na vežu
juhozápadný pohľad
západný vstup
interiér kostola od západného vstupu
interiér - východná stena lode so vstupom do podvežia a sakristie
interiér veže
interiér - pohľad na južnú a východnú stenu
interiér
ukočenie veže cez deštrukciu v klenbe

Lokalizácia