Nové Zámky - kaplnka Sv. Kríža | www.ohrozenekostoly.sk

Nové Zámky - kaplnka Sv. Kríža

kaplnka Sv. Kríža v Nových Zámkoch

Kaplnka sv.Kríža v Nových Zámkoch
(okres Nové Zámky)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
na okraji mesta, na miernej vyvýšenine bývalého cintorína na konci Slovenskej ulice

História a stavebný vývoj:
Kaplnka bola postavená na náklady Alojsa Duscheka v roku 1906 na cintoríne, ktorý bol založený v roku 1850. Pre nemožnosť rozširovania bol cintorín v roku 1926 uzavretý.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Novozámocké cintoríny; Strba, Alexander;
- ďakujeme za tip na túto publikáciu pani Ing.arch. Vladimíre Kotruszovej
2. Nové Zámky – Kalvária, cintoríny (google+) – označenie patrocínia na jednej z fotografií

Médiá:

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Štítky: 
Galéria: 

Lokalizácia