Nová Kelča - kostol sv. Štefana kráľa | www.ohrozenekostoly.sk

Nová Kelča - kostol sv. Štefana kráľa

Kostol sv. Štefana kráľa v Novej Kelči (autor: OZ Stephanus)

Kostol sv. Štefana kráľa v Novej Kelči
(okres Vranov nad Topľou)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na východnom okraji nádrže Domaša, južne od obce nová Kelča, za ochranným múrom tvoriacim umelý polostrov.

História a stavebný vývoj:
Kostol dal postaviť v roku 1780 barón Wolfgang Véčei. Autorom projektu barokovo-rokokového kostola s prvkami klasicizmu sa stal Gašpar Urlespacher, staviteľ a sochár, pôsobiaci po roku 1750 v Prešove (je autorom aj greckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v PO).
Kostol bol dokončený v roku 1780 a zasvätený Štefanovi, uhorskému kráľovi. Barón Véčei sa s výrobou chrámového pokladu obrátil na levočského majstra Jána Silašiho. V súčasnosti je Silašiho dielo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Počas druhej svetovej vojny sa obyvatelia obce zúčastnili protifašistického odboja a pomáhali partizánom žijúcim v okolitých lesoch. Dňa 21. novembra 1944 nemeckými fašistami bola obec vypálená. Okrem kostola bol vážne poškodený aj kaštieľ po pravej strane kostola, ktorý bol vzhľadom na nemožnosť opravy v roku 1945 zbúraný. Do opravy kostola sa Kelčania pustili až v lete roku 1956.
O 10rokov nato v roku 1966 výstavbou VN Domaša je obec Kelča zbúraná a kostol bol obohnaný umelým kamenným valom, ktorý ho odvtedy chráni pred vodami Domaše.
Kostol bol plne využívaný na svoje účely do r. 1993, kedy bol v obci vysvätený nový kostol. Kostol sv. Štefana Kráľa týmto prakticky stratil svoje využitie.

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-3734 (Jurkovič, 1955)

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Nová Kelča - záchrana kostola sv.Štefana Kráľa

Zdroje informácií:
1. OZ Stephanus
2. Súpis pamiatok na Slovensku
3. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009

Médiá:
WEB:
OZ Stephanus

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)
(autor: OZ Stephanus)

Lokalizácia