Rakúsy - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Rakúsy - ev. kostol

Rakúsy - evanjelický kostol [máj 2012]

Evanjelický kostol v Rakúsoch
(okres Kežmarok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce.

História a stavebný vývoj:
Evanjelický kostol bol za pomoci evanjelického cirkevného zboru z Kežmarku postavený v priebehu roka 1797. Hlavným staviteľom kostola bol Jozef Kolbay. Veža vysoká 28,5 m bola pristavaná v roku 1897.
Interiér kostola je jednoduchý. Oltár pseudoklasicistický, uprostred obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade od V. Kissa z roku 1924. V stene kostola je vsadená mramorová tabuľa ako spomienka na obete 1. svetovej vojny.
Vzácny, zatiaľ nefunkčný historický organ, pochádza z dielne Jozefa Kolbayho a bol postavený v roku 1882. Má spolu 8 registrov. Interiér kostola dotvára 37 lavíc.
Po odchode nemeckého obyvateľstva kostol nebol využívaný, preto značne chátral. V roku 2000 sa evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku z iniciatívy pána Andreja Vaverčáka rozhodol, že ho zrekonštruuje. Kostol sa odvodnil a postupne sa vymenila vonkajšia i vnútorná omietka, uskutočnila sa výmena okien, kostol sa zelektrifikoval a vymaľoval. Interiér kostola sa doplnil kruhovým kovaným lustrom, ktorého autorom je Ján Scholcz.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-2084 (Križan, 1956)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1.Súpis pamiatok na Slovensku
2. Rakúsy – historické pamiatky

Médiá:
WEB:
Rakúsy – stránky obce

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia