Roztoky - kostol sv. Demetera | www.ohrozenekostoly.sk

Roztoky - kostol sv. Demetera

Roztoky - kostol sv. Demetera

Gréckokatolícky kostol sv. Demetera v Roztokoch
(okres Svidník)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na okraji centra obce.

História a stavebný vývoj:
Gréckokatolícky kostol sv. Demetera mučeníka bol postavený v roku 1848.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-4935 (Juráková, 1955)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1.Súpis pamiatok na Slovensku

Médiá:
WEB:

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Štítky: 
Galéria: 

Lokalizácia