Sirk - bývalý kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Sirk - bývalý kostol

bývalý kostol v Sirku

Bývalý kostol v Sirku
(okres Revúca)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
V centre obce.

História a stavebný vývoj:
Nepoznáme datáciu vzniku tohto bývalého kostola, keďže chýbajú pramene a dodnes neboli realizované žiadne výskumy. Niektoré indície nasvedčujú tomu, že kostol je stredovekého založenia (orientovaný, podobnosť základnej pôdorysnej schémy s inými gemerskými gotickými chrámami, cintorín (zaniknutý) v opevnenom areáli kostola). Podľa niektorých prameňov bol kostol postavený husitmi (v Sirku sa zdržiavali zhruba od roku 1440 do 60. rokov 15. storočia). Prvá v súčasnosti známa zmienka o kostole je však až z roku 1596 vo vizitáciách evanjelických cirkví na Gemeri.
V rokoch náboženskej neslobody zemský gróf Csáky v roku 1712 kostol evanjelikom odobral a odovzdal ho rímskokatolíckemu plebánovi v Rákoši, ktorý ho spravoval ako kostol sv. Anny. Náboženským úkonom neslúžil, v Sirku bolo všetko obyvateľstvo evanjelické. V roku 1809 kostol zhorel. Nemal ho kto opraviť, preto takmer 40 rokov chátral. V 40. rokoch 19. storočia sa začala ťažba železnej rudy zvyšovať a banská spoločnosť Rimavská Koalícia potrebovala kancelárie a byt pre správcu baní. V roku 1847 odkúpili chátrajúci kostol od rímskokatolíckej cirkvi a budovu prebudovali.
Kostol bol ohradený silným kamenným múrom, ktorý bol neskôr obyvateľmi rozobratý. Vo vnútri ohrady bol cintorín, kde sa pochovávalo do roku 1760. Od roku 1770 sa pochovávalo na cintoríne nad dedinou pri ceste zo Železníka. V roku 1841 už bol preplnený, preto bol založený „Nový cintorín“, ktorý bol vysvätený 2. apríla 1895. Na starom cintoríne sa vytvorilo jarmočisko.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- schematický pôdorys (autori: Mgr. Peter Buday, Ing.arch. R.Erdélyi, Ing.arch. B.Vachová, 2012)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Obec Sirk
2. Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. RCBF UK v Bratislave, Bratislava 2009

Médiá:
WEB:
Sirk – apsida.sk
Gemerské domy – kramaricova.blog.sme.sk
foto obce Sirk – autor: „omajling“ - panoramio.com

typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
autor fotografie: omajling - www.panoramio.com
autor fotografie: B.Vachová
stav kostola dňa 6.3.2011
stav kostola dňa 23.6.2012
deštrukcia po zime 2011/12
deštrukcia po zime 2011/12
deštrukcia po zime 2011/12
1712 - vročenie na kamenných kvádroch armovania veže - dátum vzniku alebo dátum prestavby/opravy veže
autor fotografie: B.Vachová
autor fotografie: B.Vachová
autor fotografie: B.Vachová
autor fotografie: B.Vachová
autor fotografie: B.Vachová
autor fotografie: B.Vachová
zrejme pôvodný vstup zo sakristie do svätyne
veža v podstreší
veža v podstreší
armovanie nárožia veže
armovanie nárožia veže

Lokalizácia