buy dapoxetine online dapoxetine dapoxetine online cheap dapoxetine buy cheap dapoxetine dapoxetine priligy priligy tablets dapoxetine at cvs dapoxetine effectiveness dapoxetine reviews side effects for dapoxetine dapoxetine for sale dapoxetine 100 mg priligy in the united states viagra with dapoxetine reviews dapoxetine without a doctors prescription dapoxetine without prescription Stránske - ruina kostola sv. Heleny | www.ohrozenekostoly.sk

Stránske - ruina kostola sv. Heleny

Kostol sv. Heleny v Stránskom
(okres Žilina)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na návrší na okraji obce, obklopený cintorínom.

História a stavebný vývoj:
Ruina gotického kostola, pochádzajúceho zrejme z konca 13. storočia, prestavaného v 2. tretine 14. storočia. Detaily poukazujú aj na neskorogotické úpravy koncom 15. storočia a na zbarokizovanie v 18. storočí. Kostol mal už počas doby svojho fungovania problémy s tvorbou prasklín v murivách a okolo roku 1800 sa mu zrútila aj klenba svätyne, ktorá bola nahradená trámovým stropom. Z dôvodu problémov so statikou boli ku kostolu pristavované oporné piliere.
15. januára 1858 zasiahlo Žilinu a okolie silné zemetrasenie, ktoré značne poškodilo objekt kostola. Kvôli nedostatku financií na opravu bol kostol v roku 1877 uzavretý.
Z kostola sa do dnešných dní zachovalo obvodové murivo, prípory a niekoľko kamenných architektonických článkov (okenné ostenia, rímsa víťazného oblúka, južný portál – po zime 2011/2012 z neho zostala na svojom mieste už len jeho východná časť). Zachovali sa aj fragmenty výmaľby na triumfálnom oblúku a povrchovej úpravy omietok v presbytériu.
Veža kostola bola naposledy spevňovaná v roku 1992.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-5530 (Križan, 1958)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Gotický kostol Stránske - FB stránka združenia

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009
3. Stránske - história

Médiá:
WEB:
Stránske – apsida.sk
galéria dokumentujúca práce na ruine kostola
panoramatické fotografie kostola sv. Heleny v Stránskom – virtualtravel.sk

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Štítky: 
Galéria: 

Lokalizácia