Stránske - ruina kostola sv. Heleny | www.ohrozenekostoly.sk

Stránske - ruina kostola sv. Heleny

Kostol sv. Heleny v Stránskom
(okres Žilina)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na návrší na okraji obce, obklopený cintorínom.

História a stavebný vývoj:
Ruina gotického kostola, pochádzajúceho zrejme z konca 13. storočia, prestavaného v 2. tretine 14. storočia. Detaily poukazujú aj na neskorogotické úpravy koncom 15. storočia a na zbarokizovanie v 18. storočí. Kostol mal už počas doby svojho fungovania problémy s tvorbou prasklín v murivách a okolo roku 1800 sa mu zrútila aj klenba svätyne, ktorá bola nahradená trámovým stropom. Z dôvodu problémov so statikou boli ku kostolu pristavované oporné piliere.
15. januára 1858 zasiahlo Žilinu a okolie silné zemetrasenie, ktoré značne poškodilo objekt kostola. Kvôli nedostatku financií na opravu bol kostol v roku 1877 uzavretý.
Z kostola sa do dnešných dní zachovalo obvodové murivo, prípory a niekoľko kamenných architektonických článkov (okenné ostenia, rímsa víťazného oblúka, južný portál – po zime 2011/2012 z neho zostala na svojom mieste už len jeho východná časť). Zachovali sa aj fragmenty výmaľby na triumfálnom oblúku a povrchovej úpravy omietok v presbytériu.
Veža kostola bola naposledy spevňovaná v roku 1992.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-5530 (Križan, 1958)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Gotický kostol Stránske - FB stránka združenia

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Katalóg patrocínií na Slovensku; Judák, Viliam - Poláčik, Štefan; RCBF UK, Bratislava 2009
3. Stránske - história

Médiá:
WEB:
Stránske – apsida.sk
galéria dokumentujúca práce na ruine kostola
panoramatické fotografie kostola sv. Heleny v Stránskom – virtualtravel.sk

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Štítky: 
Galéria: 

Lokalizácia