Tvarožná - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Tvarožná - ev. kostol

evanjelický kostol v Tvarožnej

Evanjelický kostol v Tvarožnej
(okres Kežmarok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na okraji centra obce – na úrovni humien.

História a stavebný vývoj:
Evanjelický kostol, postavený na staršom základe v roku 1778 (v obci sa predtým nachádzali dva drevené ev. kostoly). Stavbu podľa plánov Fridricha Mullendorfa realizoval staviteľ zo Spišskej Novej Vsi Frantz Bartel.
Stavba bola v roku 1783 rozšírená o jedno pole pruskej klenby.
Kostol bol po roku 1970 vandalmi zdevastovaný. Za obeť im padol aj cenný organ od viedenského majstra F.Deutschmanna z roku 1793, ktorý bol úplne zničený. Z vnútorného zariadenia kostola sa zachoval len oltárny obraz, ktorý sa v súčasnosti nachádza v kostole v neďalekej Ľubici.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-735 (Križan, 1958)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Informačný list na dverách kostola

Médiá:
WEB:
Obec Tvarožná - Fotogaléria
Tvarožná

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
evanjelická fara

Lokalizácia