Vrbov - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Vrbov - ev. kostol

Vrbov - evanjelický kostol [máj 2012]

Evanjelický kostol vo Vrbove
(okres Kežmarok)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na južnom okraji centra obce.

História a stavebný vývoj:
Vrbovskí evanjelici získali 3. júla 1783 povolenie postaviť kostol v blízkosti námestia. Postavili ho za 9 mesiacov a dňa 27. nov. 1784 vysvätili.
Súčastný oltár postavil roku 1884 vrbovský stolársky majster Ján Maurer ako edikulovú novoklasicistickú architektúru s dvoma stĺpmi s kompozitnými hlavicami na každej strane. Medzi stĺpmi je polkruhovo ukončený obraz Kristus na Olivovej hore, ktorý roku 1884 namaľoval Ladislav Mednyánszky. Kazateľnicu vyhotovil roku 1884 vrbovský majster Ľudovít Maurer. Organ s mramorovaním a rokokovou výzdobou pochádza z rokov 1780-1785.
Bohoslužobné nádoby a cenné predmety ako kalichy, portréty, svietniky, vázy, lustre a iné odcudzili z kostola medzi 5. a 9. okt. 1992.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- pôdorys kostola v archíve PÚ SR pod signatúrou V-2100 (Križan, 1956)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:

Zdroje informácií:
1.Súpis pamiatok na Slovensku
2. Vrbov – história obce

Médiá:
WEB:
Vrbov – stránky obce

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 

Lokalizácia