Zacharovce - ref. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Zacharovce - ref. kostol

kostol v Zacharovciach

Reformovaný kostol v Zacharovciach
(okres Rimavská Sobota)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
centrum obce, na návrší

História a stavebný vývoj:
Kostol (reformovaný), pôvodne gotický z prvej tretiny 14.storočia, v 19.storočí značne prestavaný. V priestore členený na bývalé presbytérium s polygonálnym uzáverom a na obdĺžnikovú loď. V oboch rovný strop. Okolo celého vonkajšku kostola sú odstupňované oporné piliere, sčasti z kresaných gotických kvádrov. Okná s ostrolukými otvormi. Veža excentricky postavená k presbytériu.
Kostol je od druhej svetovej vojny bez podstatnejšej údržby.
Veža zanikla po predošlých statických problémoch dňa 11.septembra 2003. Táto udalosť urýchlila proces devastácie kostola.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- schematický pôdorys v archíve PÚ SR so signatúrou V 2004 (Pagáčová, 1960)
- pracovné zameranie kostola (autori: Ing.arch.Róbert Erdélyi, Ing.arch.Barbora Vachová)
- fotogrametrický 3D model (autori: Ing.arch.Róbert Erdélyi, Ing.arch.Barbora Vachová)
- obhliadkový výskum (autori: Ing.arch.Róbert Erdélyi, Ing.arch.Barbora Vachová)
- architektonicko-historický + umelecko-historický + archívny výskum (autori: Mgr. Ing.arch. A.Botek, PhD., Ing.arch. R.Erdélyi, Ing.arch. B.Vachová; archívny výskum Mgr. P.Buday; 2012)
- archeologický výskum v súvislosti so zemnými prácami a zemnými sondami statiky (autor: PhDr. A. Botoš, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote)
- hypotetický vývoj kostola podľa výsledkov výskumov

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
Zacharovce - záchrana kostola v havarijnom stave

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Vlastivedný slovník

Médiá:
WEB:
Zacharovce - apsida.sk
Stratený dych života (o kostolíku v Zacharovciach) - apsida.sk
Kostol v Zacharovciach - galéria združenia RESTAU.ART
tlač:
Národnú pamiatku zachraňuje malá obec
Historický kostol v Zacharovciach sa zrejme dočká záchrany
Stručne: nádej pre kostolík v Zacharovciach - apsida.sk
Chátrajúci kostol v Zacharovciach už patrí obci
ZACHAROVCE: Kostol už patrí obci, pokračujú v snahe o jeho záchranu
Kostol už patrí obci, pokračujú v snahe o jeho záchranu - novohrad.sme.sk
V Zacharovciach bojujú za záchranu historického kostola
Po veži hrozí aj zrútenie kostola
Chátrajúci kostol začnú skúmať študenti
Odpoveď z Ameriky neprišla, kostol bude zachraňovať cirkev
Dedinka Zacharovce sa obracia na New York. Pre 11. september
Starostka verí, že kostolu pomôžu Američania
Kostol v Zacharovciach, ktorého veža sa zrútila, môže o pár rokov zaniknúť celý
Pád kostolnej veže - Gemerland

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
centrum Zacharoviec s kostolom na návrší
schodisko ku kostolu
panoramatický pohľad spred fary
detailnejší pohľad od fary
jediný zachovaný náhrobný kameň
juhozápadné nárožie
zamurovaný sekundárne osadený západný portál
detail západného portálu
severozápadný pohľad
zamurovaný portál zo zaniknutej sakristie do presbytéria
oddeľujúci sa oporný pilier záveru presbytéria
východný pohľad
východný pohľad
gotický okenný otvor zamurovaný pri výstavbe veže
juhovýchodný pohľad
pohľad na súčasný vstup do kostola
okno nad vstupom
vstupné dvere
vstupné dvere zvnútra
pôvodná dlažba
interiér kostola zo západnej tribúny
strmé sedenie na západnej tribúne
zábradlie západnej tribúny
strop nad presbytériom
výhľad od vstupu do kostola
zobrazenie stavu pred pádom veže
slohová analýza

Lokalizácia