Kontakt | www.ohrozenekostoly.sk

Kontakt

Kontakt:

www.OhrozeneKostoly.sk
ohrozenekostoly@ohrozenekostoly.sk

Róbert Erdélyi
Ako veriaci človek a architekt pociťujem potrebu záchrany ohrozených kresťanských sakrálnych stavieb, ktoré nás na našom území sprevádzajú už viac ako tisícročie a symbolizujú našu príslušnosť ku kresťanstvu.
Duchovné hodnoty sú dôležitejšie ako materiálne, myslím si však, že je potrebné chrániť aj tieto hmotné objekty, ktoré nie sú len umne poskladaným stavebným materiálom, ale nesú so sebou aj veľkú hodnotu symbolu. Sú rovnako aj dokladom vzťahu našich predkov k viere a prejavom ich úcty a vďačnosti k Bohu.
V západnej, ale aj strednej Európe západne od Slovenska, je v súčasnosti na vzostupe fenomén opúšťania sakrálnych stavieb a ich adaptácií na rozličné funkcie, ktoré sú častokrát v priamom rozpore s ich pôvodným poslaním - bolo by teda dobré poučiť sa z toho a pripraviť sa na navrátenie života do týchto objektov s maximálnym dôrazom na oživenie ich primárnej funkcie - pre tento účel je nevyhnutné mať vedomosti, kde je tento problém aktuálny. Ako ukázal náš doterajší výskum, takýchto kostolov a kaplniek nie je na našom území málo - čo je zároveň najalarmujúcejší poznatok, ktorý tento projekt nateraz priniesol.

erdelyi@ohrozenekostoly.sk

spoluautori:
Barbora Vachová
vachova@ohrozenekostoly.sk

Kontakt na občianske združenie Ohrozené Kostoly:
o.z. Ohrozené Kostoly
Marcheggská 82
900 31 Stupava

Banka: VÚB a.s.
číslo účtu: 3088347853/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0030 8834 7853
BIC: SUBASKBX
IČO: 422 664 75
DIČ:202 36 56 217