Kameňany - obnova ev. kostola | www.ohrozenekostoly.sk

Kameňany - obnova ev. kostola

Evanjelický kostol v Kameňanoch (okres Revúca)

S obnovou kostola sa začalo v roku 2011, kedy bol vykonaný čiastočný reštaurátorský výskum, zameranie kostola a vymenená strešná krytina nad loďou a presbytériom kostola.
V súčasnosti sa zháňajú prostriedky na projekt stabilizácie statického stavu a ďalšie práce na kostole. Rovnako sú potrebné zdroje aj na záchranu vedľa stojacej zvonice.
Ak by ste mali záujem finančne alebo inou formou podporiť obnovu tohto kostola, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu sponzor@ohrozenekostoly.sk.
Rovnako môžete priamo podporiť Občianske združenie pre opravu kostola v Kameňanoch na jeho účet: 5032302575/0900

Lokalizácia