Lomnička - záchrana ev.kostola | www.ohrozenekostoly.sk

Lomnička - záchrana ev.kostola

Záchrana evanjelického kostola v obci Lomnička pri Podolínci (okres Stará Ľubovňa).

Odsunom nemecky hovoriaceho obyvateľstva pred koncom 2.svetovej vojny sa z Lomničky vytratili aj evanjelickí veriaci. Ich kostol preto bez údržby postupne chátral. Súčasní obyvatelia nemajú k tejto stavbe vzťah, preto sa z nej stal zdroj druhotných surovín, čo viedlo k jeho akútnemu havarijnému stavu. V januári 2012 je kostol bez strechy, má prepadnuté klenby a nalomenú helmicu veže, ktorá hrozí zrútením do dvora základnej školy.
V súčasnosti sa pripravuje statický posudok (Ing. V.Kohút) a hľadajú sa možnosti záchrany a obnovy tejto stavby. Viac v časopise .týždeň, v jeho vydaní z 16.januára 2012.

Ak máte záujem akoukoľvek formou podporiť obnovu tohto kostola, obrátťe sa na nás na emailovej adrese: sponzor@ohrozenekostoly.sk, prípadne môžete kontaktovať Andreja Bána, ktorý je iniciátorom záchrany tohto kostola.

2012:
- vykonali sme zameranie kostola
- vypracovali sme štúdiu využitia kostola s návrhom obnovy
- je vypracovaný posudok a pripravuje sa realizácia odstránenia nalomenej helmice veže kostola (apríl 2012)
- z kostola bola odstránená nalomená helmica veže (jún 2012)

Aktualizácia 2013 a 2014:
- pripravili sme viacero podkladov pre dotačné schémy a pre sponzorov
- o kostol prejavil záujem právnik z Viedne - Wilhelm Jenik, ktorý založil združenie Kinderhilfe Kleinlomnitz

Súvisiace odkazy:
Lomnička - evanjelický kostol

Lokalizácia