Nová Kelča - záchrana kostola sv.Štefana | www.ohrozenekostoly.sk

Nová Kelča - záchrana kostola sv.Štefana

Barokovo-rokokový kostol sv.Štefana zaniknutej obce Kelča. Obec (ako aj ďalších 5 obcí tohto regiónu) bola asanovaná po rozhodnutí o vybudovaní priehrady Domaša.
Kostol sa podarilo zachrániť vďaka jeho polohe na vyvýšenom mieste, ocitol sa však na umelom polostrove, ktorý mal bráni jeho zatopeniu (úroveň terénu v okolí kostola je viacmenej na úrovni hladiny nádrže Domaša). Vysoká hladina spodnej vody sa ale podpísala pod jeho zhoršujúci sa stavebnotechnický stav. Tomu neprospela ani pomerne veľká dochádzková vzdialenosť od novovybudovanej obce Nová Kelča, ktorá podnietila vybudovanie nového chrámu v obci a tým ukončenie prevádzky pôvodného kostola. Kostol bol uzavretý v roku 1993 a zostal bez pravidelnej údržby.

Kostola sa chopilo Občianske združenie Stephanus, ktoré sa už niekoľko rokov systematicky snaží o jeho postupnú záchranu. Ich cieľom je oživenie kostola pre jeho pôvodnú funkciu s rozšírením o kultúrne aktivity a v dlhodobejšom meradle zriadenie múzea zatopených obcí regiónu Domaša.

Snahám OZ Stephanus môžete pomôcť svojim dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: 4009361556/7500 vedený v ČSOB alebo formou 2% z dane. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.ozstephanus.sk

Lokalizácia