Sirk - záchrana bývalého kostola v havarijnom stave | www.ohrozenekostoly.sk

Sirk - záchrana bývalého kostola v havarijnom stave

Projekt záchrany bývalého kostola v Sirku v okrese Revúca.
Stredoveký kostol, ktorý bol ťažko poškodený požiarom začiatkom 19. storočia a ďalších 40 rokov chátral - následne prešiel do vlastníctva banskej spoločnosti, ktorá ho prebudovala na kancelárie a bývanie.
Koncom 20. storočia nebol kostol majetkoprávne vysporiadaný a tak chátral. Zlodeji ho používali ako zdroj dreva na kúrenie a tak okrem dlážok bol v značnej miere rozobratý aj krov, čo spôsobilo pád strechy pod náporom snehu v zime 2011/2012. Do kostola priamo zateká a stropy, nasiaknuté zrážkami spôsobujú nadmerné zaťaženie rovnako zasiahnutých nosných murív. V takomto prostredí sa rozvinulo silné napadnutie drevokaznými hubami, ktoré ďalej zhoršilo situáciu.

Bývalý kostol v Sirku je významným a výnimočným príkladom historickej adaptácie kostola na profánne účely.
Ak máte záujem podporiť záchranu tohto gotického kostola gemerského okruhu sponzorským darom, prípadne inou formou spolupráce, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu sponzor@ohrozenekostoly.sk (záujemcovia o sponzorstvo budú nakontaktovaní na p. starostu. Kostol sa po obnove plánuje využívať na kultúrne účely pre obyvateľov a návštevníkov obce.)

v roku 2014 bolo vykonané:
- kompletné zameranie kostola
- statické posúdenie kostola s návrhom na stabilizáciu a návrhom na dočasné prestrešenie
- realizácia stabilizácie formou kompletnej výdrevy interiérov
- príprava materiálu na prestrešenie kostola (nosná konštrukcia a veľkorozpnové drevené zbíjané väzníky podľa projektu statiky)
- práce boli financované z dotácie MK SR a s použitím časti 2% darov z roku 2014

v roku 2015 je plánované:
- osadenie dočasného zastrešenia kostola, pod ktorým bude možné ďalej pokračovať v záchrane kostola (výskumy, vyčistenie, stablizácia murív, príprava murív na osadenie novej trvalej strechy...)
- architektonicko-historický výskum spojený s archívnym výskumom

Lokalizácia