Sirk | www.ohrozenekostoly.sk

Sirk

Sirk - záchrana bývalého kostola v havarijnom stave

Projekt záchrany bývalého kostola v Sirku v okrese Revúca.
Stredoveký kostol, ktorý bol ťažko poškodený požiarom začiatkom 19. storočia a ďalších 40 rokov chátral - následne prešiel do vlastníctva banskej spoločnosti, ktorá ho prebudovala na kancelárie a bývanie.

Subscribe to Sirk